Szkoła
Mądrze zaplanuj swoją przyszłość. Wybieramy szkołę średnią

Wybór szkoły średniej to poważna decyzja, która może zaważyć na przyszłości. Dobrze, by była podjęta zgodnie z zainteresowaniami ucznia, jego predyspozycjami, a także z uwzględnieniem znajomości rynku pracy i oferty edukacyjnej. By dostać się do wymarzonych szkół, trzeba się wziąć do pracy, ponieważ wyniki kwietniowych egzaminów i oceny na świadectwie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

O przyjęciu do danej szkoły zadecyduje liczba zebranych przez ucznia punktów. Te przyznawane są za wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie, udział w wolontariacie czy szczególne osiągnięcia w nauce, np. w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) czy osiągnięcia artystyczne i sportowe (co najmniej na szczeblu gminnym). Absolwent szkoły podstawowej może zebrać łącznie 200 punktów, z czego połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ósmoklasisty.

Doradca pomoże nakreślić ścieżkę
Wybór szkoły średniej to duży stres dla młodzieży, na tym etapie swojego życia nie wszyscy wiedzą, w jakim kierunku chcą dalej pójść, z czego zdawać maturę, co studiować, jaką podjąć pracę. Warto tę decyzję skonsultować z rodzicami bądź z doradcami zawodowymi, którzy są w każdej szkole czy też w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, opiekujących się daną szkołą. W Warszawie, dodatkowo, doradca zawodowy pracuje w Pałacu Młodzieży i jest dostępny dla wszystkich uczniów, który pomoże w określeniu ścieżki edukacyjnej. – Dobrze, byście z „mądrymi dorosłymi” zastanowili się czego potrzebujecie i postarali się odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym najbardziej wam zależy: czy szukacie szkoły na wysokim poziomie, umożliwiającej udział w olimpiadach, realizację indywidualnego programu nauczania, czy może jesteście sportowcami i poszukujecie szkoły blisko domu, by nie tracić czasy na dojazdy lub blisko miejsca treningu albo też szkoły, która umożliwi realizację indywidualnego toku nauki dopasowanego do rozkładu treningów, a może zależy wam na kameralnej szkole, gdzie będzie przyjazna atmosfera i cisza – mówi Anna Tulczyńska, psycholog, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna, certyfikowana tutorka.

Najlepiej wybrać ulubione przedmioty
Szukając szkoły należy dokładnie zapoznać się z proponowaną ofertą: przejrzeć stronę internetową, przeczytać jaka jest misja szkoły, pójść na spotkanie i dni otwarte, porozmawiać z uczniami, nauczycielami, z dyrektorem, przejść się po budynku szkoły. - Mało wiarygodne są natomiast wpisy na forach internetowych. Zwykle piszą tam albo bardzo sfrustrowane i niezadowolone osoby, albo ci, którym zależy na opinii o szkole, więc nie kierujmy się anonimowymi komentarzami w internecie – dodaje ekspertka.
Pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim własne zainteresowania. Osoby, które nie wiedzą na jaki profil pójść, powinny wybrać przedmioty, które najbardziej lubią i nie sprawiają im one trudności. - W Warszawie jest chyba tylko jedna publiczna szkoła oferująca uczniom ogólne klasy I, bez określonych profilów. Z tego względu, jeśli nie macie sprecyzowanych konkretnych preferencji, dobrze wybrać "mniejsze zło", czyli przedmioty, które sprawiają wam najmniej trudności. Warto pamiętać, że czasem jest pewna możliwość zmiany profilu. Poza tym, nie ma obowiązku zdawania matury z przedmiotów rozszerzanych, można wybrać dowolny przedmiot, nawet taki, który nie jest nauczany w danej szkole, np. historia muzyki czy historia sztuki. Zdaje się obowiązkowo tylko jeden przedmiot rozszerzony. Nowością jest to, że trzeba go zdać (do tej pory obowiązkowe było wybranie przedmiotu i przystąpienie do egzaminu) – mówi Anna Tulczyńska.

Punkty mogą nie wystarczyć, trzeba mieć plan B
Wybierając szkołę średnią, należy stworzyć listę placówek, do których najbardziej chcecie się dostać, ale trzeba też wziąć pod uwagę szkoły, które nie są w kręgu waszych zainteresowań, ale mogą zapewnić wam miejsce ze względu na poziom osiągnięć i szacowaną ilość punktów. Trzeba wiedzieć, że nawet duża liczba zdobytych punktów może nie zagwarantować miejsca w wybranym liceum.
Szkoły na swoich stronach internetowych zamieszczają informację, ile punktów trzeba było zdobyć w ubiegłych latach, by starać się u nich o miejsce. W niektórych próg wynosi np. 180 punktów, inne przyjmują od 90. Trzeba jednak pamiętać, że są to szacunkowe progi punktowe z minionych lat i w najbliższej rekrutacji mogą one ulec zmianie. - Tegoroczna rekrutacja nie będzie wiarygodnym źródłem informacji, ponieważ ze względu na dużą konkurencję, progi były znacznie zawyżone w porównaniu z innymi latami – dodaje Anna Tulczyńska.

Koniecznie trzeba pamiętać o terminach i sprawdzić zasady
Jeśli już przygotujecie listę szkół, do których chcecie składać wnioski, należy sprawdzić jakich formalności trzeba będzie dopełnić. W Warszawie, w tym roku można było składać podania do dowolnej liczby szkół (w ubiegłych latach tylko do ośmiu). Nie wszędzie jednak obowiązują te same zasady. Różnie też wygląda nabór w poszczególnych miastach. Niektóre szkoły wymagają, by dokumenty składać osobiście, inne poprzez system elektroniczny. – W drugim przypadku, w szkołach otrzymacie hasła i loginy do konta w elektronicznym systemie rekrutacji. Wypełniony wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru, do tej samej szkoły trzeba zanieść kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminów. Wyniki rekrutacji będą dostępne po zalogowaniu się na swoje konto. Wtedy należy złożyć oryginał dokumentów jako potwierdzenie woli nauki w danej szkole i cieszyć się zasłużonymi wakacjami – mówi ekspertka.
Wszelkich informacji o rekrutacji warto szukać u źródła, czyli na stronie kuratora oświaty w danym województwie oraz w biurze edukacji w urzędzie miasta. - To kurator ustala harmonogram rekrutacji, regulamin, podział punktów, decyduje jakie konkursy przedmiotowe są brane pod uwagę i ile punktów za nie przysługuje oraz ile punktów można otrzymać za osiągnięcia sportowe, artystyczne, wolontariat itp. Biuro edukacji decyduje natomiast o tym, do ilu szkół można składać wnioski w rekrutacji elektronicznej – mówi Tulczyńska.

Kiedy zostaje rekrutacja uzupełniająca?
Jeśli uczeń nie dostał się do żadnej z wybranych szkół, startuje w rekrutacji uzupełniającej. Terminy i procedury są ustalane przez poszczególne województwa. W takiej sytuacji wnioski składa się bezpośrednio do wybranej szkoły, zazwyczaj na formularzu opracowanym przez tę placówkę. Wyniki rekrutacji uzupełniającej są znane dopiero pod koniec wakacji.

Można próbować zmienić w trakcie roku szkolnego
Pamiętajmy, że nawet dobrze przemyślana decyzja i wybrana szkoła mogą okazać się niewłaściwe. – Dopóki na własnej skórze nie przekonacie się jak jest w danej szkole, trudno będzie ocenić, czy jest ona dla was. Kiedy okaże się, że nowa szkoła jest daleka od waszych potrzeb i oczekiwań, można w trakcie roku szkolnego szukać miejsca w innych szkołach i złożyć podanie do 2-3 wymarzonych. Zdarza się, że w ciągu roku uczniowie rezygnują, zmieniają szkoły, wyjeżdżają za granicę, przechodzą w system edukacji domowej, wtedy dyrektorzy chętnie zapraszają kogoś na wolne miejsce - mówi Tulczyńska.

/aus/

Poszkole.pl na Facebooku! Dołącz teraz i bądź z nami na bieżąco!